Burn out klachten

De meest voorkomende klachten bij een burn out zijn een extreme vermoeidheid en dalend gevoel van eigenwaarde binnen de werkomgeving. Mensen met een burn out hebben het gevoel gedurig oververmoeid te zijn. Gezien een burn out vaak volgt op een periode van extreme stress of zeer hoge werkdruk is dit een logisch gevolg. Bij sommige mensen treedt ook een gevoel van angst op wanneer zij eraan denken terug te moeten werken. Vaak voeren zij hun job minder goed uit dan voorheen waardoor zij ook een verminderd gevoel van eigenwaarde gaan ontwikkelen. Dit kan beperkt blijven tot werk gerelateerde zaken, maar het kan ook dat dit gevoel zich doorzet binnen de persoonlijke levenssfeer. Gelukkig is een burn out goed te behandelen en kunnen op korte termijn goede resultaten behaald worden.

Behandelen van de klachten of de oorzaak?

Gezien de oorzaak van een burn out meestal stress of extreme werkdruk is, worden in de eerste plaats de klachten behandeld. De reden hiervoor is dat werkdruk en stress niet altijd op korte termijn veranderd kunnen worden. Vanzelfsprekend zal iemand met een burn out een tijdje arbeidsongeschikt gesteld worden waardoor de werkdruk wegvalt, maar dit leidt soms tot nog meer stress. Daarnaast is het ook niet mogelijk om eeuwig arbeidsongeschikt te blijven en moet er dus gewerkt worden aan een manier waarop terug gewerkt kan worden zonder opnieuw een burn out te krijgen. De behandeling van een burn out bestaat daarom uit twee luiken. Een eerste luik is het behandelen van de vermoeidheid, apathie en eventuele andere klachten die bij een burn out horen. Een tweede luik is het analyseren van de oorzaak en naar een oplossing zoeken op dit vlak.

De klachten verminderen

De klachten van een burn out verminderen vaak wanneer men een manier vindt om zich volledig los te koppelen van het werk en de stress die hiermee gepaard gaat. In eerste instantie is een periode van rust de beste remedie. Op termijn echter moet gezocht worden naar een meer permanente oplossing. Is het opportuun om van job te veranderen? Moet er een geheel nieuwe richting ingeslagen worden op vlak van carrière? Wordt er teveel verwacht van de werknemer? Sluit de job aan bij de capaciteiten van de werknemer? Is de burn out het gevolg van een langdurige drukke periode of is de oorzaak algemener? Hoe preciezer de oorzaak bepaald kan worden, hoe sneller de burn out verholpen kan worden.

Burn out klachten
5 (100%) 4 Stemmen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *