Burn out oorzaken

Een burn out is bijna altijd het gevolg van een periode van overmatige stress. Deze stress is vaak werk gerelateerd, maar kan ook ontstaan binnen het privéleven. Een gebrekkige organisatie van de combinatie van beiden, komt zeer vaak voor. Een burn out doet zich bijgevolg vaak voor bij mensen die een serieuze verandering binnen hun werk of persoonlijk leven achter de rug hebben. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het beëindigen van een relatie, een promotie, een verhuis en dergelijke meer. Wanneer men zich niet in de mogelijkheid voelt om deze veranderingen op een gestructureerde manier in zijn leven in te bouwen, ligt een burn out op de loer.

Stress op het werk

Gezien een burn out werk gerelateerd is, komt stress op het werk zeer vaak voor als oorzaak van de aandoening. Het betreft hier mensen die gedurende een bepaalde periode meer werkuren moeten presteren, die meer verantwoordelijkheden krijgen toegewezen of die het gevoel hebben hun werk niet naar behoren uit te voeren. Een moeilijk omgang met collega’s of bazen kan ook tot een burn out leiden. Zeker wanneer men hier op langere termijn last van heeft. Sommige oorzaken kunnen vroegtijdig opgemerkt worden en in de kiem gesmoord, maar dat geldt niet in alle gevallen. Een moeilijk omgang met collega’s is niet altijd snel om te gooien en een nieuwe job zoeken, kan ook de nodige tijd vragen.

Stress binnen het persoonlijke leven

Hoewel een burn out werk gerelateerd is, kan stress binnen het privéleven toch een oorzaak zijn. Dit is vooral zo bij mensen die werk en privé moeilijk gescheiden kunnen houden. Vaak gaan beide leefwerelden in elkaar overlopen waardoor men overal met stress geconfronteerd wordt en nergens meer een rustig moment voor zichzelf kan vinden. Veranderingen zijn de meest voorkomende oorzaak wanneer het over triggers binnen de persoonlijke levenssfeer gaat. De komst van een kind, een verhuis, een nieuwe relatie of het beëindigen van een relatie, … alles wat vraagt om zich te herorganiseren kan tot een burn out leiden. Wanneer stress wordt opgemerkt in een beginfase kan een burn out soms nog vermeden worden, maar dit is niet altijd het geval. Veel mensen vinden het bijzonder moeilijk om zaken los te laten en even tot rust te komen.

 

Burn out oorzaken
4.7 (93.33%) 3 Stemmen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *