Burn out symptomen

Een burn out is een psychologische aandoening die zich uit door bepaalde symptomen. De belangrijkste symptomen zijn een gebrek aan werklust gecombineerd met een apathie ten opzichte van dat werk, een enorme vermoeidheid en een algemene lusteloosheid. Wie een burn out heeft, is niet meer in staat zijn job naar behoren uit te voeren en voelt zich ook zo. Vaak gaat hiermee een verminderd gevoel van eigenwaarde op werkvlak gepaard gezien de taken niet meer worden uitgevoerd zoals voordien het geval was. Een burn out is meestal het gevolg van een lange periode van stress of verhoogde werkdruk. Maar ook stress binnen het privéleven kan mee aan de oorzaak liggen.

Het verschil tussen een burn out en een depressie

Gezien heel wat symptomen van een burn out gelijkaardig zijn aan de symptomen van een depressie worden beiden vaak met elkaar verward. Het grootste verschil ligt in de gerichtheid van een burn out. Iemand die met een algemene depressie te kampen heeft, zal zich op ieder vlak van zijn of haar leven lusteloos voelen en apathisch. Een depressief persoon vindt nergens nog genoegen of plezier in en heeft geen zin meer om wat dan ook te doen. Iemand met een burn out daarentegen kan wel plezier scheppen in dingen, maar krijgt een afkeer van alles wat met zijn of haar job te maken heeft. Het idee zijn job te moeten uitvoeren, zal een grote aversie opwekken en soms tot gevoelens van angst leiden. Bovendien zal iemand met een burn out zijn job niet meer naar behoren uitvoeren waardoor het gevoel opgewekt wordt niet meer te voldoen op werkvlak.

Hoe wordt bepaald of iemand een burn out heeft?

Wanneer iemand symptomen heeft die op een burn out kunnen duiden, kan een test worden uitgevoerd om te bepalen of het ook werkelijk om een burn out gaat. Er zijn diverse testen online te vinden die men van thuis kan uitvoeren, maar om een definitieve diagnose te krijgen is een test binnen een officieel kader noodzakelijk. Hiervoor kan men terecht bij een therapeut of psycholoog. Aan de hand van een vragenlijst wordt onderzocht of de symptomen zich enkel beperken tot de werk gerelateerde omgeving. Is dit niet het geval, dan kan er sprake zijn van een algemenere depressie.

Burn out symptomen
5 (100%) 4 Stemmen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *