Burn out vergoeding

Wie een burn out heeft die veroorzaakt is door het werk, kan hiervoor een schadevergoeding eisen bij zijn werkgever. Het is echter niet zo eenvoudig te bepalen en bewijzen dat de werkgever verantwoordelijk is. Bovendien zit een vriendschappelijke terugkeer naar het werk er vaak niet meer in wanneer men de werkgever verantwoordelijk heeft gesteld. Mogelijke oorzaken op het werk zijn een job waarbij meer verwacht wordt dan realistisch is, waarbij de werkdruk verhoogd is en waarbij nooit een moment voor rust plaats vindt. Dit uit zich in enkele symptomen die de burn out aankondigen. Zaken zoals overdreven vermoeidheid, verminderde prestatie, snel geïrriteerd zijn of apathie ten opzichte van collega’s en de werkgever zijn redenen om aan de alarmbel te trekken. Het loont echter om stil te staan bij het feit dat een burn out zich meestal voordoet door een combinatie van stress op het werk en stress binnen de persoonlijke levenssfeer.

Hoe wordt de oorzaak van een burn out bewezen

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moet bewezen worden dat de burn out het gevolg is van een stress situatie binnen de werkomgeving. Duidelijke oorzaken zijn een verhoogde werkdruk, minder werkuren om het zelfde te presteren, een collega die weggaat en niet wordt vervangen, te moeilijk werk, een onaangename werkomgeving, ruzie met collega’s, etc. Wanneer de werkgever opmerkt dat een medewerker zich niet meer goed in zijn vel voelt, is hij verplicht om actie te ondernemen. Zo kan de burn out vermeden worden en volgt er geen schadevergoeding. De werkgever moet ook kunnen aantonen dat hij de moeite heeft genomen om de burn out te vermijden. Vaak echter wordt dit te laat opgemerkt door de werkgever en is de burn out reeds een feit. Gezien een burn out beschouwd wordt als een letsel is er op dat ogenblik sprake van letsels opgelopen op het werk.

Een burn out vermijden

De werkgever die de symptomen wel opmerkt, kan echter de nodige stappen ondernemen om dit te vermijden. Vaak zijn enkele kleine aanpassingen zoals een verlaging van de werkdruk, mogelijkheid tot het werken binnen een 4/5de stelsel of meer ruimte voor zijn persoonlijk leven al voldoende.

Burn out vergoeding
5 (100%) 2 Stemmen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *