Burn out verschijnselen

Burn out verschijnselen zijn niet altijd even snel op te merken. Vaak begint een burn out met enkele vage tekenen waarbij vermoeidheid het meest voorkomende is. Gezien een burn out echter vaak volgt op een periode van stress, is vermoeidheid een logische reactie en wordt dit niet automatisch gezien als een verschijnsel van een mogelijke burn out. Het is pas wanneer andere verschijnselen opduiken zoals lusteloosheid met betrekking tot het werk, apathie ten opzichte van de werkplek of collega’s en een verminderde prestatie, dat er gedacht wordt aan een mogelijke burn out. Helaas is het op dat ogenblik vaak al te laat en kan de burn out niet meer vermeden worden.

Niet moe, maar doodmoe

Typisch aan een burn out is het gevoel volledig uitgeput te zijn. Men is niet gewoon moe, maar werkelijk doodmoe. Al bij het opstaan is er de nood om terug in bed te kruipen en te slapen. En dit gevoel zet zich een hele dag door. Veel mensen die een burn out hebben, brengen dan ook het grootste deel van hun tijd in bed door. Helaas zal dit de vermoeidheid niet doen verminderen, integendeel, vaak neemt het gevoel oververmoeid te zijn alleen maar toe wanneer men dagen in bed doorbrengt. Natuurlijk is het niet slecht om in het beginstadia van een burn out wat extra slaap te voorzien, maar dit mag geen gewoonte worden. De bedoeling is om uiteindelijk weer aan de slag te kunnen gaan en zich energiek te voelen en een te veel aan slaap heeft hier geen goede invloed op.

Geen zin in werk

Een ander duidelijk verschijnsel is het gebrek aan werklust. Vroeger werden mensen met een burn out nogal snel aanzien als werkonwillig of lui, maar dit is niet het geval. Iemand met een burn out is in die mate afkerig van het idee zijn job te doen, dat het ook echt geen optie meer is. Het idee te moeten gaan werken roept gevoelens van angst en afkeer op. Er ontstaat een verminderde prestatie die kan leiden tot een laag zelfbeeld en een apathie ten opzichte van collega’s. Mensen met een burn out raken sociaal geïsoleerd in veel gevallen waar het de werkomgeving betreft. Geen zin in werk is dus een zwakke uitdrukking om een burn out te omschrijven.

Burn out verschijnselen
4 (80%) 1 Stemmen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *